นางกวัก ความเชื่อ ศรัทธา การค้าขาย

นางกวัก

หากเราเดินเข้าไปในตามร้านรวงต่างๆ จะเป็นร้านข้าวแกง ส้มตำข้างทาง ร้านขายของชำ ฯลฯ จะพบว่ามีรูปปั้นหญิงสาวแต่งกายสวยงาม มือข้างหนึ่งยกกวัก ตั้งอยู่ในร้าน คนไทยจะรู้จักกันในชื่อ นางกวัก เครื่องรางของขลังที่เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจพ่อค้าแม่ค้าในการค้าขายมานานแสนนาน

นางกวักที่เราพบเห็นได้ตามร้านรวงต่างๆ จะเป็นรูปปั้นหรือตุ๊กตาผู้หญิงแต่งกายด้วยชุดไทย สวมเครื่องประดับศีรษะ สร้อยคอ รัดต้นแขน ข้อมือ นั่งอยู่ในทางเทพธิดา มือขวายกขึ้นในลักษณะกวักมือ พ่อค้าแม่ขาย ผู้ที่ประกอบธุรกิจทั้งหลายต่างเชื่อถือกันว่านางกวักเป็นเครื่องรางอีกรูปแบบหนึ่งที่ช่วยดลบันดาลให้ธุรกิจการค้าขายของพวกเขาเจริญรุ่งเรือง ผู้คนหลั่งไหลเข้ามาซื้อของในร้าน เรียกเงินเรียกทองเข้าร้านได้

นอกจากนี้ คนไทยยังมีความเชื่อกันอีกว่า การบูชานางกวักแล้ว จะให้โชคให้ลาภ ให้คุณด้านเมตตามหานิยม ใครเห็นก็รักใครเมตตา  หากเป็นด้านการงาน ก็จะเป็นที่รักใคร่เมตตาของนายจ้าง เป็นที่รักของเพื่อนร่วมงาน  ด้านธุรกิจการค้าจะช่วยให้ธุรกิจการงานเจริญก้าวหน้า ทำมาค้าคล่อง จะเจรจาธุรกิจอะไรก็ราบรื่นไม่มีสะดุด

ความเชื่อเรื่องนางกวักนี้ไม่ใช่ความเชื่อไทยแท้ แต่มีที่มาจากพราหมณ์ในศาสนาฮินดู เมื่อพราหมณ์เดินทางมายังแผ่นดินไทยก็ได้นำรปปั้นนางสุภาวดีในทางกำลังกวักมือติดตัวมาด้วย ด้วยหวังว่าพวกตนจะได้โชคได้ลาภติดตัวไปตลอด หลังจากนั้นความเชื่อนี้ก็แพร่ไปสู่สังคมไทยในที่สุด

ตำนานเกี่ยวกับนางกวักนั้น เรื่องมีอยู่ว่า…

นางกวักนั้น เดิมชื่อว่า นางสุภาวดี เป็นบุตรีของ สุจิตพราหมณ์ กับนางสุมณฑา ครอบครัวมีอาชีพค้าขาย ต่อมาผู้เป็นพ่อได้ซื้อเกวียนเพิ่มอีก ๑ เล่ม และนำสินค้าเร่ขายไปตามที่ต่างๆ ในทางเที่ยวที่ออกไปค้าขาย นางสุภาวดี บุตรีก็จะออกตามไปด้วย

ครั้งหนึ่งนางสุภาวดีมีโอกาสได้ฟังธรรมจากพระกัสสปเถระ ด้วยความที่นางสุภาวดีตั้งใจฟังธรรมเทศนาเป็นอย่างดี พระกัสสปะเถระจึงประสาทพรให้นางสุภาวดีและครอบครัว ต่อมานางสุภาวดีได้ร่วมเดินทางไปกับบิดาเพื่อไปค้าขายอีก และมีโอกาสฟังธรรมเทศนาของพระสิวลีเถระเจ้า นางสุภาวดีนั่งฟังอย่างตั้งใจจนแตกฉานในหลักธรรม จึงได้รับการประสาทพรจากพระสิวลีเถระเจ้า  เมื่อจิตของนางสุภาวดีได้รับการประสาทพรจากพระอรหันต์ถึง ๒ รูป พรดังกล่าวคือ “ขอให้เจริญรุ่งเรืองไพบูลย์ด้วยทรัพย์สินเงินทอง จากการค้าขายสมอย่างที่ปรารถนา”  กุศลได้ส่งให้บิดาของนางทำมาค้าขายได้กำไร ไม่เคยขายทุนอีกเลย

หลังจากนั้นครอบครัวของนางสุภาวดีก็มีทรัพย์สมบัติ เงินทอง กองเกวียนสินค้ามากมาย  เมื่อนางสุภาวดีสิ้นบุญลง ชาวบบ้านได้ปั้นรูปนางสุภาวดีขึ้นเพื่อบูชา ขอให้การค้ารุ่งเรือง

แมวกวัก

นอกจากในสังคมไทยแล้วที่มีรูปปั้นนางกวักช่วยกวักทรัพย์ โชคลาภ เข้าบ้าน เข้าร้านตนเอง ได้กลายเป็นสิ่งยึดเหนียวจิตใจในหมู่พ่อค้าแม่ค้าหรือผู้ที่ทำธุรกิจต่างๆ  หากไปดูที่ประเทศญี่ปุ่นเองก็มีเครื่องรางกวักทรัพย์เช่นเดียวกัน เครื่องรางของขลังในการเรียกโชคลาภ เรียกทรัพย์ของคนญี่ปุ่น จะเป็นแมวกวักนำโชค หรือ มะเนะกิเนะโกะ รูปแมวนั่งกวักมือคล้ายกับนางกวักของไทยเราเหมือนกัน